Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM-322+

Nhà sản xuất:
  • Máy được chế tạo gọn nhẹ, di chuyển dễ dàng.
  • Góc hiển thị màn hình 0.1“
  • Độ chính đo góc 5“