Máy toàn đạc điện tử TRIMBLE S7

Nhà sản xuất:
  • Độ phóng đại: 30X
  • Độ chính xác đo góc: 1”, 2”, 3”, 5”
  • Cơ cấu chuyển động: Robotic, Autolock