Hiển thị kết quả duy nhất

Hiển thị kết quả duy nhất

Nhà sản xuất Daewon

Được thành lập vào năm 1971, Daewon Industrial Co., Ltd. là nhà sản xuất và đổi mới hàng đầu của nhiều loại vật liệu đóng gói. Trong bốn thập kỷ qua, chúng tôi Daewon, đã tích lũy năng lực của mình một cách ổn định nhưng không ngừng, và đã cung cấp vật liệu đóng gói cho thực phẩm, dược phẩm, nông sản và công nghiệp.

(7) Liên hệ