Đồng hồ áp suất Daewon (Hàn Quốc)

Nhà sản xuất:
  • Giá trị đo nhỏ nhất: 0bar
  • Giá trị đo lớn nhất: 10 bar
  • Các cấp chính xác: ± 0,25% FSD
  • Bảo hành 12 tháng
  • Xuất xứ: Pháp