Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-742

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0-6″
  • Độ chia: 0.001″
  • Độ chính xác: 0.001″