Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-733

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0 – 200mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: 0.03