Thước cặp điện tử Mitutoyo 552-303-10

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0 – 600 mm
  • Độ chính xác: ± 0,09 mm
  • Bên trong đo từ: 20 mm