Thước cặp điện tử Mitutoyo 552-304-10

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi : 0-1000mm
  • Đo ID tối thiểu : 20mm
  • Độ chính xác : +/- 0,05mm