Thước cặp điện tử Mitutoyo 552-306-10

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0-2000 mm
  • Độ chính xác: ± 0,09 mm
  • Khối lượng: 2160 g