Hiển thị tất cả 3 kết quả

Nhà sản xuất Sokkia

Công ty TNHH Sokkia được thành lập năm 1920 với tên gọi là Sokkisha tại Nhật Bản. Nó làm cho các công cụ đo lường cho các ngành công nghiệp khảo sát, xây dựng và đo lường công nghiệp. Năm 2008, Sokkia được Topcon mua lại, nhưng vẫn duy trì một thương hiệu riêng

(6) Liên hệ
(10) Liên hệ
(9) Liên hệ