Hiển thị tất cả 3 kết quả

(3) 1.700.0002.100.000
(3) 3.400.000
(5) 3.008.000