Hiển thị kết quả duy nhất

Hiển thị kết quả duy nhất

(3) 1.700.0002.100.000