Hiển thị kết quả duy nhất

Nhà sản xuất Tempmate

Đầu những năm 80, nhiều công ty đã tìm kiếm các thiết bị một cách tuyệt vọng để đo lường hoặc kiểm soát chuỗi lạnh của họ trong khi vận chuyển hàng hóa. Nhận thức tăng dần cho các sự cố có thể xảy ra và các tình huống xấu nhất trong quá trình vận chuyển. Đó là lý do tại sao imec Messtechnik (Tempmate) được thành lập vào năm 1983 - để giúp giải quyết vấn đề chúng ta thấy lúc đó.