LiveZilla Live Chat Software
HONDA ELECTRONICS - Nhà sản xuất thiết bị đo Honda Electronics (Hondex) TKTech - Nhập khẩu phân phối Thiết bị đo Fluke, Hioki, Tenmars Số 1 Việt Nam
Hondex Banner

Hondex - HONDA ELECTRONICS

HONDA ELECTRONICS (Hondex) đã mang đến những đổi mới cho thế giới bằng cách giới thiệu các công nghệ siêu âm kể từ khi phát hành bóng bán dẫn đầu tiên trên thế giới vào năm 1956. Với tính độc đáo, HONDA ELECTRONICS cũng tôn trọng công nghệ trong nhiều lĩnh vực và tham gia vào nhiều dự án hợp tác. Chính sách “Công nghệ mở” này sẽ dẫn chúng ta đến những đóng góp hơn nữa để nâng cao đời sống con người. 

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao