Hiển thị tất cả 7 kết quả

Máy đo tĩnh điện, khử điện

Máy đo trường tĩnh điện dụng cụ chuyên dùng để đo công suất, sức điện động, điện lượng và điện áp. Nó hoạt động trên 2 vật mang điều tích trái dấu

Tĩnh điện tồn tại ở mọi nơi mà chính chúng ta không hề hay biết  hoặc chú ý tới nó, do nó … Máy đo độ tĩnh điện fmx 003  loại thiết bị đo lường điện tích điện.

Lý tưởng nhất để biết một vật bị mất cân bằng tĩnh điện là kiểm tra lượng mất cân bằng điện tích bằng thiết bị đo điện lượng ( Coulomb meter).

(16) Liên hệ
(9) Liên hệ
(16) Liên hệ
(11) Liên hệ
(16) Liên hệ