Thước cặp điện tử MITUTOYO 500-181-30

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 0-150mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: 0.02mm
  • Kích thước: 6″