Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-152-30

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0-200mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±0.02mm