Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-150-30

Nhà sản xuất:
  • Thang đo: 0 – 100 mm.
  • Độ phân giải: 0.01 mm.
  • Độ lặp lại: 0.01 mm.
  • Độ chính xác: ± 0.02 mm.