Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171-30

Nhà sản xuất:
Phạm vi đo 0-150mm/0-6”
Độ hiển thị 0.01mm/0.0005”
Độ chính xá ±0.02mm