Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-147A

Nhà sản xuất:
  • Dải đo : 800-900mm
  • Độ phân giải : 0.01mm
  • Độ chính xác : +/- 16µm