Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30

  • Dùng pin: SR44
  • Phạm vi đo: 0-200mm
  • Độ hiển thị: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±0.02mm