Thước cặp điện tử Mitutoyo 573-606-20

Nhà sản xuất:
  • Sự chính xác : 0.03 mm
  • Phạm vi đo : 10-200 mm
  • Độ phân giải : 0.01 mm