Thước cặp điện tử chống nước Mitutoyo 500-752-20

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 0-150mm/0-6”
  • Độ hiển thị: 0.01mm/0.0005”
  • Độ chính xác: ±0.02mm