Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-197-30

Nhà sản xuất:
  • Dải đo : 0-200mm/ 0-8″
  • Độ phân giải : 0.01mm/ 0.0005″
  • Độ chính xác : ±0.02mm/ ±0.001″