Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-30

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0-300mm/12”
  • Độ chính xác: ± 0.03mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng