Thước cặp điện tử chống nước Mitutoyo 552-305-10

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi 0 (20) -1500mm
  • Độ chính xác 0,09 mm
  • Độ phân giải 0,01mm