Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-706-20

Nhà sản xuất:
  • Dải đo: 0~150mm
  • Cấp chính xác: 0.02mm
  • Độ phân giải: 0.01mm