Panme đo tấm điện tử Mitutoyo 389-251-30

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0-25mm
  • Độ phân giải: +/- 4m
  • Chuẩn an toàn : IP65