Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-764-10

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi (mm): 0 – 300
  • Nghị quyết (trong): 0,0005
  • Chiều dài hàm trên (trong): 27,5 mm
  • Độ chính xác (trong): +/- 0,0015