Thước cặp điện tử chống nước Mitutoyo 500-753-20

Nhà sản xuất:
  • Dải đo: 0~200mm
  • Cấp chính xác: 0.02mm
  • Độ phân giải: 0.01mm