Panme đo tấm điện tử Mitutoyo 389-351-30

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0 đến 1 “(0 đến 25,4 mm)
  • Độ phân giải: 0,00005 “(0,001 mm)
  • Độ chính xác: ± 0,0002 “