Panme điện tử ngàm V Mitutoyo 314-253-30

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 25-40mm
  • Độ phân giải: 0,001mm
  • Độ chính xác: +/- .005mm