Panme đo ren điện tử Mitutoyo 125-101

Nhà sản xuất:
  • Thương hiệu: Mitutoyo
  • Độ chính xác Panme: +/- (2 + R / 75)
  • Độ chính xác Mm: +/- 0,0023