Đầu Panme điện tử Mitutoyo 153-101

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0-15mm
  • Tốt nghiệp: 0,01mm
  • Độ chính xác: +/- .003mm
  • Đường kính thân: 9.5mm