Đầu Panme điện tử Mitutoyo 350-281-30

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0-25mm
  • Độ phân giải: 0,001mm
  • Đường kính thân: 12mm