Đầu Panme điện tử Mitutoyo 148-854

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0-13mm
  • Độ chính xác: +/- .002mm
  • Đường kính thân: 9.5mm