Đầu Panme điện tử Mitutoyo 148-302

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0-6,5mm
  • Độ phân giải: 0,01mm
  • Độ chính xác: +/- .002mm