Đầu Panme điện tử Mitutoyo 148-311

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi : 0-13mm
  • Độ chính xác : +/- 2µm
  • Đường kính thân  : 9.5mm