Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0-25mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±2µm