Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-129

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0-25mm
  • Độ chia: 0.001mm
  • Độ chính xác: ±2µm