Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-138

Nhà sản xuất:
  • Xuất xứ: Nhật
  • Khoảng đo: 50-75mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±2µm