Panme đo bước răng điện tử Mitutoyo 369-251-30

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 25-50mm
  • Độ chia: 0.001mm
  • Độ chính xác: ±0.004mm
  • Ghi chú: Đầu đĩa Ø 20mm