Panme đo ngoài cơ khí đầu nhọn Mitutoyo 112-153

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0-25 mm
  • Độ phân giải: 0,01mm
  • Độ chính xác: ± 3µmư