Panme đo bước răng điện tử Mitutoyo 369-250-30

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 0 – 25mm
  • Độ phân giải: 0,001mm
  • Độ chính xác: ± 4μm