Máy dò khuyết tật bề mặt lớp phủ Huatec HD201A/B/C

Nhà sản xuất:

Điện áp cao đầu ra : A : 0,5-15KV
B : 15-35KV
C : 0,5-35KV

Hiển thị : con trỏ