Máy dò khuyết tật HUATEC HD-105

Điện áp cao đầu ra : A : 0,5-15KV
B : 15-35KV
C : 0,5-35KV

Hiển thị : con trỏ