Máy dò khuyết tật Huatec FJ-3501

Nhà sản xuất:
  • Kích thước: 50 × 72 × 14 
  • Trọng lượng: 60g