Máy siêu âm khuyết tật Huatec TOFD410

Nhà sản xuất:
  • Độ rộng xung: 50~1000 ns (10ns bước)
  • Tần số xung lặp lại: 100~1000Hz mỗi kênh (1Hz step)
  • Cách phát hiện: phần cứng
  • Tần số lấy mẫu: 100MHz/200MHz