Máy dò khuyết tật bằng dòng xoáy Huatec HEF-301

  • Độ phân giải: 0,1% ~ 0,001% IACS
  • 0,5kg