Máy dò khuyết tật dòng điện xoáy Huatec HEF-4D

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ hoạt động: -20 ° ~ 60 ° C
  • Hệ tiêu chuẩn: Tọa độ Descartes, tọa độ cực
  • Trọng lượng: 2.0KG